Czy Bliski Wschód zmierza w stronę “niemożliwej do opanowania pożogi”?