Czy potrzebna jest zgoda Kongresu na sprzedaż Turcji F-16?