Krakowskie rozmowy o Turcji - Ludzie dwóch kultur - Polacy nad Bosforem i Turcy nad Wisłą