Rodzaje i przyczyny trzęsień ziemi oraz ich wpływ na życie ludzkie