Strona główna
🠒
Raporty
🠒
Turecki rok przedwyborczy – podsumowanie roku 2022 

Turecki rok przedwyborczy – podsumowanie roku 2022 

 

Analizując rok 2022 w Turcji nie sposób opisać wszystkie istotne kwestie, które wydarzyły się  w polityce (wewnętrznej i zagranicznej). Poniższy tekst będzie więc subiektywnym wyborem  autorki, najważniejszych dla Turcji kwestii, które pojawiły się, lub miały ogromne znaczenie  w 2022 roku. Szczególny nacisk został położony na kwestie w polityce wewnętrznej – 

nasilające się problemy gospodarcze, a także walkę przedwyborczą, w obliczu zaplanowanych  na połowę 2023 roku wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich. Jeśli chodzi o politykę  zagraniczną to autorka zwróciła uwagę na balansowanie Turcji pomiędzy Rosją oraz Ukrainą  podczas wojny a także blokowanie przez Ankarę przyjęcia Szwecji i Finlandii w struktury  Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).  

Wojna, która zdominowała wszystko 

24 lutego 2022 roku, to data która zmieniła wszystko w najnowszej historii Europy. Nie  inaczej było również w przypadku Turcji. Niewiele osób przed agresją Rosji na Ukrainę  zdawało sobie sprawę, że Ankara ma znaczące interesy gospodarcze, nie tylko z Moskwą, ale  również z Kijowem. 3 lutego 2022 roku prezydent Recep Tayyip Erdoğan spotkał się z  prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Podpisano wówczas szereg umów, w tym  o wolnym handlu, czy na budowę fabryki dronów i centrum szkoleniowego dla ich operatorów.  Wspólnie zobowiązano się budować ciężkie drony bojowe Bayraktar Akıncı, strona ukraińska  miała być odpowiedzialna za budowanie silników. Nawet wojna nie pokrzyżowała planów  współpracy, na początku 2023 roku strona ukraińska poinformowała o pierwszych udanych  testach nowych dronów1

Bardzo szybko po wybuchu wojny pojawiła się kwestia cieśnin czarnomorskich. Na  mocy traktatu z Montreux z 1936 roku to Turcja sprawowała kontrolę nad Bosforem i  Dardanelami2. Mogła zamknąć przejście dla państw będących w stanie wojny (ale wówczas  musiała umożliwić powrót floty czarnomorskiej), albo w przypadku, gdy sama bałaby się zagrożenia wojną mogłaby zamknąć je całkowicie. Ankara zdecydowała się wybrać opcję  pierwszą. W ten sposób można scharakteryzować postawę turecką w ciągu całego 2022 roku,  była to „życzliwa neutralność” w stosunku do Ukrainy.  

Prezydent Erdoğan chciał wykorzystać sytuację i podnieść znaczenie Turcji na arenie  międzynarodowej. Szybko poczynił starania o zorganizowanie mediacji między Moskwą a  Kijowem. Pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych miało miejsce 10 marca 2022  roku na marginesie Forum Dyplomacji w Antalyi3. Negocjacje w Stambule odbyły się kilka  tygodni później 29 marca 2022 roku. Nie przyniosły one większych rezultatów, ale pokazały,  że Turcja rozważana była przez obydwie strony jako potencjalny mediator. Turcja powróciła  w tym kontekście kilka miesięcy później, gdy 22 lipca podpisano na okres 120 dni (z  możliwością przedłużenia), umowy zbożowe pomiędzy Turcją, ONZ i Ukrainą oraz Turcją,  ONZ i Rosją. Na ich mocy możliwe stało się transportowanie zboża z ukraińskich portów przez  Morze Czarne. To porozumienie istotne było dla Ankary nie tylko z powodów prestiżowych – mediator w tak ważnym porozumieniu – ale również dlatego, że skupując znaczną część zboża  (ze zniżką) może je sprzedawać albo przekazać krajom zagrożonym klęską głodu (w  szczególności w Afryce) i zwiększać w ten sposób swoje soft power.  

Nie należy jednak zapominać, że Turcja w tej wojnie stała najbardziej po swojej własnej  stronie. Pomimo użycia konwencji z Montreux, sprzedawania Ukrainie dronów Bayraktar  TB2, które przeszły do popkultury oraz sukcesu nie tylko w negocjacji umów zbożowych, ale  przede wszystkim w skutecznym zmuszaniu prezydenta Władimira Putina, aby powrócił do  umów po wycofaniu się z nich oraz zgodził się na ich przedłużenie pod koniec roku. Należy  pamiętać o korzyściach jakie Ankara odniosła ze współpracy ekonomicznej w Rosją w tym  czasie. W 2022 roku turecki eksport do Rosji wzrósł o 60 proc. do 9,3 mld dolarów4. Turcja  nie przyłączyła się również do sankcji nałożonych na Moskwę. Oczywiście Turcy mają  świadomość tego, że muszą prowadzić wyważoną politykę, po tym jak zostały zawieszone  systemy Visa i Mastercard, tureckie kurorty zgodziły się na uznawanie rosyjskich systemów  Mir, gdy jednak okazało się, że może zakończyć się to sankcjami nałożonymi na Turcję,  kolejne hotele zaczęły wycofywać się z tej możliwości.  

Rosjanie stali się również najliczniejszą grupą obcokrajowców, którzy zakupili w  Turcji nieruchomości, wśród nich jest rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, który w  Stambule wynajął nieruchomość za 50 tys. dolarów miesięcznie. Turcja umożliwiła  rosyjskiemu kapitałowi unikanie sankcji, w 2022 roku Rosjanie uruchomili w kraju znad  Bosforu ponad 1300 firm, czyli 670 proc. więcej niż rok wcześniej. Turcy liczyli także na duże  rosyjskie inwestycje, jak wybudowanie elektrowni atomowej w prowincji Mersin, czy  stworzenie z Turcji huba gazowego dla Europy.  

Jednocześnie Turcja liczyła się z możliwymi konsekwencjami swojego prorosyjskiego  zachowania, zdając sobie sprawę, że ekonomicznie nie może sobie pozwolić na sankcje ze  strony państw Zachodnich. Po objęciu pięciu tureckich banków embargiem przez amerykański  Departament Skarbu wycofały się one z korzystania z rosyjskiego systemu płatności „Mir”5.  10 marca 2023 roku agencja Bloomberg, powołując się na wysokiego rangą urzędnika  państwowego Turcji, potwierdziła doniesienia o wstrzymaniu przez Ankarę tranzytu objętych  sankcjami przez UE i USA towarów do Rosji. Pomimo tego, wciąż docierały informacje o  niezbyt dokładnej kontroli rosyjskich statków przez Turków i „przymykanie oczu”, na  przewożenie skradzionego przez Rosjan ukraińskiego zboża. 

W 2022 roku Ankara zaznaczyła także swoje miejsce w Sojuszu Północnoatlantyckim  (NATO), pokazując że bez respektowania jej interesów ona gotowa jest blokować ważne dla  członków paktu decyzje. W połowie maja Szwecja i Finlandia złożyły wspólnie wnioski o  akcesję do NATO. Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że Turcja nie zgodzi się na wejście  tych państw w struktury sojuszu aż do momentu jak nie zniosą one embarga na sprzedaż broni  do Turcji (nałożone w 2019 roku w związku z ofensywą wojskową Ankary w Syrii) a także  będą wspierać terrorystów, czyli w perspektywie tureckiej Kurdów powiązanych z Partią  Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz osoby związane z Ruchem Gülena (Ruch Hizmet).  

Negocjacje okazały się niełatwe, szczególnie w kontekście Szwecji, gdyż samo  postrzeganie klasyfikacji terroryzmu oraz rozwiązań prawnych związanych z azylem czy  deportacją6. Zmienić postawę Turcji mogły tak naprawdę Stany Zjednoczone, administracja  prezydenta Joe Bidena rozpoczęła negocjacje z Turcją w sprawie poparcia jej prośby o zakup  zmodernizowanych myśliwców F-16 oraz zestawów modernizacyjnych do tych, które Turcja  

już posiada. W efekcie czego 5 lipca 2022 roku w Brukseli państwa członkowskie Sojuszu  Północnoatlantyckiego podpisały protokoły akcesyjne Szwecji i Finlandii. Nie znaczyło to  jednak, że negocjacje z Ankarą się zakończyły. Teraz parlamenty poszczególnych państw  NATO miały ratyfikować przyjęcie Sztokholmu i Helsinek do sojuszu. Przez kolejne miesiące  kontynuowane były negocjacje. Szwecja i Finlandia zniosły embargo na sprzedaż broni Turcji,  jednak kwestia różnego postrzegania terroryzmu pozostała nierozwiązana. Ankara domagała  się deportacji kilkudziesięciu osób, które oskarżała o powiązania z PKK lub Gülenem, a także  zakazu działania oraz finansowania PKK i organizacji z nimi powiązanych w Szwecji i  Finlandii. 

Były to negocjacje z góry skazane na niepowodzenie, jeśli nie zaangażują się w nie  kraje trzecie mogące zaproponować Turcji alternatywne korzyści. W Szwecji o deportacji  decydują sądy, które oczekiwały od Ankary dowodów na powiązanie danych osób z  terroryzmem, szczególnie że w Turcji i Szwecji to co kwalifikuje się jako wsparcie terroryzmu  znacznie się różni. Do tego nie zgadzano się na zaprzestanie demonstracji i działań PKK, gdyż  uważano to za wolność słowa. Sytuację komplikowały dodatkowe zbliżające się w Turcji  wybory, gdyż prezydentowi Erdoğanowi zależało na pokazaniu się z jednej strony jako obrońca  muzułmanów, z drugiej jako silny przywódca walczący o tureckie interesy i bezpieczeństwo,  który nie zgadza się na przyjęcie do sojuszu państwa, które nie respektuje tureckiej  perspektywy bezpieczeństwa. 

Ostatecznie Turcja ratyfikowała zgodę na przyjęcie do sojuszu Finlandii. Co było  kolejny raz silnie powiązane z relacjami Turcji z Zachodem. Po trzęsieniu ziemi (6 luty 2023),  w którym życie straciło ponad 50 tys. osób, a miliony pozostały bez dachu nad głową, Ankara  potrzebowała ogromnego wsparcia finansowego, okazało się, że takie udzielić jej mogą (i chcą)  jedynie Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska. Turcja musiała więc wykazać się dobrą  wolą, zgodziła się więc na ratyfikację akcesji mniej kontrowersyjnego państwa – Finlandii. Na  Szwecję musimy poczekać aż do wyników tureckich wyborów, które odbędą się 14 maja 2023  roku. 

Sytuacja wewnętrzna 

Najważniejszym zagadnieniem 2022 roku dla Turcji wcale nie była wojna rosyjsko-ukraińska,  ani relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy inne wydarzenia w polityce zagranicznej. Dla  Turków – co nie dziwi – najbardziej istotne była sytuacja ekonomiczna w kraju, a dla  prezydenta Erdoğana zaplanowane na kolejny rok wybory prezydenckie i parlamentarne. Tak naprawdę tym dwóm zagadnieniom zostały podporządkowane wszystkie inne działania  polityczne.  

Rok 2022 przyniósł rekordową dla Turcji inflację, która w 2022 roku wyniosła  oficjalnie 65 proc. a nieoficjalnie nawet 180 proc7. W przeciągu roku ceny żywności wzrosły  o prawie 100proc. a transportu o 117proc.. Ceny nieruchomości w Turcji wzrosły średnio o  180proc. a w samym Stambule o ponad 200proc.. Już w poprzednim roku pojawiały się  informacje, że klasę średnią nie stać na wynajem nieruchomości w Stambule w przyzwoitej  odległości od centrum. W tym roku coraz większa ilość urzędników średniego szczebla  składała podania o przeniesienie z dużych miast na prowincję licząc na obniżenie kosztów  życia. Warto tutaj przytoczyć, że pensja urzędnika średniego szczebla wynosi ok. 10.000 lir,  gdzie wynajem mieszkania w Ankarze wynosi 5.000 lir, w İzmirze 6.000 lir a w Stambule  7.000 lir. I mimo tego, że rząd wprowadził ustawę, która zabrania najemcom podnosić czynsz  o więcej niż 25proc. rocznie, na niewiele się to zdało, gdyż dotyczy ona umów już podpisanych,  gdy wypowiedzą umowę i podpiszą nową to limit cenowy już nie obowiązuje. Powszechnie  praktykowaną czynnością jest więc wypowiadanie umów i zwiększanie kwoty przy  podpisywaniu nowych. Wiąże się to również z inną praktyką mianowicie z obawy przed  niewypłacalnością najemcy wymagają przed podpisaniem umowy potwierdzenia z banku  zdolności kredytowej albo zapłacenia nawet 4 miesięcy z góry. Co bardzo utrudnia możliwość  wynajęcia mieszkania. Turcy narzekają również, że spadek wartości liry w porównaniu do  dolara w połączeniu z Rosjanami, którzy uciekają przed mobilizacją powodu wykupywanie  nieruchomości przez obcokrajowców i podnoszenie cen. W końcu prawie 50proc. obcokrajowców, którzy zakupili nieruchomości w Turcji to Rosjanie, bardzo często są to  kosztowne nieruchomości8.  

Prezydent Erdoğan robi wszystko, aby poprawić sytuację Turków, zwłaszcza że na szali  położona została przyszłość prezydenta i jego partii w nadchodzących wyborach. Na początku  2022 roku płaca minimalna została podniesiona od 50 proc. do 4.253 lir netto, to jednak nie  wystarczyło, gdyż podwyżka była niższa niż wysokość inflacji. Na kolejne podsienie płacy  minimalnej zdecydowano się w lipcu 2022 roku, wyniosła ona 5.500 lir netto. Coraz częściej  pojawiały się jednak głosy, że znaczna część tureckiego społeczeństwa nie może sobie  pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Mięso stało się produktem wręcz  

luksusowym. Ceny żywności wzrosły w 2022 roku o 71 proc. W mediach społecznościowych  pojawiały się zdjęcia, gdy automatycznie wraz ze wzrostem płacy minimalnej zmieniano ceny  w sklepach, albo cena danego produktu potrafiła się zmienić 3-4 razy w miesiącu. 

Z uwagi na znaczny wzrost cen biletów Turcy nie mogli pozwolić sobie na odwiedzenie  rodziny w okresie świąt, co było do tej pory normalną praktyką. Szczególnie, że musimy tu  pamiętać, że tureckie rodziny zazwyczaj są liczne i wielopokoleniowe. W przeprowadzonych  badaniach mieszkańcy Turcji deklarowali, że aby zaoszczędzić nie tylko nie jedzą mięsa, czy  nie odwiedzają rodziny w święta, ale też spożywają mniej posiłków, czy rzadziej piorą ubrania.  Sytuacja wyglądała bardzo źle, tureccy emeryci są jednymi z najbiedniejszych na świecie.  

W obliczu tego ogromnego kryzysu oraz niezadowolenia społecznego prezydent  Erdoğan zdecydował się na kolejne podniesienie płacy minimalnej o 55 proc. w grudniu 2022  roku – osiągnęła ona 8.506,80 lir (455 dolarów). Oczywiście nie rozwiązało to problemów,  było jedynie doraźnym wyjściem mającym pomóc w wygraniu wyborów. Warto jednak  zauważyć, że płaca minimalna znacznie zbliżyła się do średniej pensji urzędników średniego  szczebla, która wynosiła ok. 10.000 lir. To właśnie urzędnicy coraz częściej zwracają się z  prośbami o przeniesienie na prowincje, gdyż ich wypłata nie wystarcza na pokrycie  podstawowych potrzeb w takich miastach jak Stambuł, Ankara, czy İzmir, gdzie ceny są  znacznie wyższe niż na prowincji. Nie był to jednak koniec dość kontrowersyjnych decyzji  tureckiego przywódcy. Prezydent Erdoğan zniósł wiek emerytalny, teraz może na nią iść każda  osoba, która przepracuje 7.200 dni, w których odprowadzane były składki (czyli ok. 20 lat),  bez względu na wiek. To rozporządzenie pozwoli przejść na emeryturę ok. 2 milionom pracowników. Pytanie czy turecka gospodarka oraz system ubezpieczeń społecznych jest  zdolny do poniesienia takich obciążeń? 

Wszystkie te zmiany w rzeczywistości nastawione były na poprawę notowań  prezydenta Erdoğana oraz jego partii przed zbliżającymi się wyborami, bo przecież nic tak nie  obniża poparcia jak problemy ekonomiczne, które dotykają bezpośrednio obywateli.  

Jednak prezydent Erdoğan posunął się dalej w walce z opozycją. 14 grudnia 2022 roku  turecki sąd ogłosił wyrok 2 lat 10 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności oraz zakazu  publicznego dla burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu, za obrazę członków Najwyższej  Komisji Wyborczej (YSK)9. Oczywiście İmamoğlu zapowiedział dowołanie od wyroku,  jednak sam wyrok pokazał, że prezydent Erdoğan obawia się opozycji, ale też zrobi wszystko,  

żeby wygrać wybory. Turcy oczywiście zdawali sobie sprawę z kontrowersyjności tego  wyroku. Po jego ogłoszeniu tysiące ludzi w Stambule wzięło udział w wiecu poparcia dla  burmistrza, obok którego wystąpiła liderka Dobrej Partii (İyi Parti) Meral Akşener. W przeprowadzonym kilka godzin po ogłoszeniu wyroku sondażu 44,8 proc. ankietowanych  opowiedziało, że wyrok, który zapadł był polityczny, a aż 30,9 proc. odmówiło odpowiedzi na  to pytanie10. Pozwala to sądzić, że te osoby, również uważają, że decyzja sądu nie była  sprawiedliwa a polityczna jednak obawiając się konsekwencji nie chcą udzielić odpowiedzi na  pytanie. 

Dużym problemem i wyzwaniem dla opozycji był jednak nie tylko sam wyrok, ale  również brak jasnego programu, pomysłu na to co mogą zaproponować Turkom po wyborach,  oczywiście nie licząc powrotu do systemu parlamentarnego, czy odesłaniu migrantów do Syrii,  ale w takim bardzo konkretnym wymiarze poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Opozycja do  końca 2022 roku nie zdecydowała się na ogłoszenie kandydata w wyborach prezydenckich.  

Podsumowanie 

Rok 2022 przyniósł Turcji wiele wyzwań zarówno w polityce wewnętrznej jak i  zagranicznej. Większość działań w polityce zagranicznej podejmowana była z myślą o  skutkach dla polityki wewnętrznej. Chodzi tutaj nie tylko o balansowanie w wojnie rosyjsko ukraińskiej, ale również a może przede wszystkim zbliżenie z państwami arabskimi: Egiptem,  Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską, odbyły się pierwsze od lat wizyty  na wysokim szczeblu. Pod koniec roku pojawiły się również informacje o możliwości  spotkania oraz prób normalizacji relacji pomiędzy Turcją a Syrią. Jednocześnie Zachód w  dalszym ciągu pokazywany jest tureckiej opinii publicznej jako zagrożenie, ale jednocześnie  wszelkie naciski mogące skutkować sankcjami skutkowały zmianami w postępowaniu  prezydenta Erdoğana, choć w różnych perspektywach czasowych. Wyraźnie było widoczne 

jak bardzo polityka zagraniczna prowadzona jest aktualnie na potrzeby polityki wewnętrznej i  zbliżających się wyborów. Głównym pytaniem mijającego 2022 roku będzie to jak potoczą się  prezydenckie i parlamentarne wybory oraz jak będzie wyglądała Turcja w 100-lecie swojego  istnienia.


 1Informacja podana przez portal Nexta na Twitterze, [online:]  https://twitter.com/nexta_tv/status/1642505143861100544?s=20 [dostęp: 6.04.2023].

2 Więcej na ten temat: K. W. Olszowska, „The significance of the Black Sea in Turko-Soviet relations in 1939– 1946”, Folia Historica Cracoviensia, 27(2021), s. 43-61.

3 K. Strachota, A. Michalski, Ostrożność i wyczekiwanie. Turcja wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, „Komentarz  OSW”, 10.03.2022, [online:] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-03-10/ostroznosc-i wyczekiwanie-turcja-wobec-wojny-rosyjsko [dostęp: 6.04.2023]. 

4 A. Michalski, I. Wiśniewska, Turcja: ograniczenia tranzytu towarów objętych zachodnimi sankcjami, „Ośrodek  Studiów Wschodnich”, [online:] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2023-03-15/turcja-ograniczenia tranzytu-towarow-objetych-zachodnimi-sankcjami [dostęp: 25.03.2023].

5 M. Ciesielski, Turcja beneficjentem wojny w Ukrainie, „Obserwator finansowy”, [online:]  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/turcja-beneficjentem wojny-w-ukrainie/ [dostęp: 25.03.2023]. 

6 Więcej: K. W. Olszowska, Karolina Olszowska: lepiej, żeby Turcja była członkiem NATO, aniżeli działała poza  Sojuszem, 30 maja 2022 „Radio Wnet”, [online:] https://wnet.fm/2022/05/30/karolina-olszowska-lepiej-zeby turcja-byla-czlonkiem-nato-anizeli-dzialala-poza-sojuszem/ [dostęp: 6.01.2023].

7 K. W. Olszowska, 20 lat rządów i… koniec? Co w 2023 roku czeka Turcję Erdoğana? [online:]  https://ine.org.pl/20-lat-rzadow-i8230-koniec-co-w-2023-roku-czeka-turcje-erdogana-2/ [dostęp: 25.03.2023].

8 K. W. Olszowska, Ile w Turcji pozostało z demokracji?, [online:] https://usa-ue.pl/teksty-i komentarze/teksty/ile-w-turcji-pozostalo-z-demokracji/ [dostęp: 7.04.2023].

9 Altılı Masa liderleri, İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası bugün İstanbul'da ortak miting yapacak [online:]  https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-63967912 [dostęp: 16.12.2022].

10 İmamoğlu’na açılan dava sizce hakaret davası mıdır yoksa siyasi dava mıdır? [online:]  https://twitter.com/metropoll/status/1603044815599538177 [dostęp: 17.12.2022].

Mapa strony
© 2023, Instytut Badań nad Turcją
crossmenu