Strona główna
🠒
Współpraca z mediami

Współpraca z mediami

Eksperci afiliowani przy Instytucie Badań nad Turcją bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą w formie komentarzy, wywiadów czy wykładów. Jednak przed zaproszeniem naszych Ekspertów, prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy pomiędzy mediami a Instytutem:

Zasady wstępne

Rzetelna wiedza powinna być promowana zawsze i udostępniana jak najszerszemu gronu odbiorców. Jednak doba ma 24 godziny, a Ekspert też człowiek i może zdarzyć się sytuacja, w której będzie musiał odmówić wypowiedzi, ze względu na inne zobowiązania.
Ekspert nie jest encyklopedią internetową i chociaż ma bardzo szeroką wiedzę nie może być biegły w każdej dziedzinie. Dlatego komentujemy wydarzenia związane bezpośrednio z sytuacją w Turcji, albo z Turcją ściśle związane.

Kontakt

Każdy z Ekspertów afiliowanych przy Instytucie ma swój prywatny adres mailowy, który znajduje się w zakładce „Członkowie IBNT”. Preferowaną formą kontaktu jest jednak wiadomość na adres:
kontakt@instytutbadannadturcja.com

Przedruki

Przedruk tekstów ze strony Instytutu jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody Zarządu, którą można dostać wysyłając wiadomość na adres kontakt@instytutbadannadturcja.com

Każdy przedrukowany tekst powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem jego autora, informacją o pochodzeniu ze strony internetowej (odnośnikiem do strony internetowej Instytutu).

Patronaty, stypendia i granty

Instytut patronuje wydarzeniom, po uzyskaniu zgody Zarządu. Więcej szczegółów w zakładce „Patronaty honorowe”.

Instytut nie ma prawnych możliwości fundowania stypendiów ani udzielenia grantów badawczych.

Logotyp i wizerunki Ekspertów

Wykorzystanie logotypu Instytutu w materiałach promocyjnych, grafikach i plakatach wymaga akceptacji Zarządu.
Logotyp IBNT "w poziomie" w formacie .png 🠖
Logotyp IBNT "w pionie" w formacie .png 🠖
Mapa strony
© 2023, Instytut Badań nad Turcją
crossmenu